Välkommen hit!

image1 (5)
Reimert Riemertzon, pensionerad allmänläkarspecialist

Mitt namn är dr Reimert Riemertzon och jag har arbetat som allmänläkarspecialist sedan 1999 samt som underläkare inom psykiatrin. År 2018 tog jag deltidspension.

Med över 20 år inom sjukvården har jag en bred kunskap från dessa olika områden: Läkare på hälsocentraler i glesbygd, äldreboenden, BVC, vid asylmottagning samt som underläkare inom vuxenpsykiatrin. Därtill randutbildning bla. inom reumatologi och hud på NUS i Umeå.

Jag valde 2013 att medvetet ta till mig av den vetenskap som skolmedicinen inte vill använda sig av. Detta framför allt utifrån att själv, från att ha varit frisk till att göra en akut ballongvidgning av ett 95% tätt kärl i hjärtat och efterföljande 5-kärls operation med i medeltal 50% kvarstående täta kärl.

Läs mer om mig och min egen hälsoresa

Efter dagligt intag av DHA/EPA-lipider i en omfattning av minimum 2-3 g per dag, räknar jag med minskad inlagring i kärlen. Vid en ny kranskärlsröntgen kan det troligen konstateras en avsevärd reduktion av kvarvarande förtätningar.

På läkarutbildningen fick vi lära oss att förtätningen av våra artärer/kranskärl i hjärtat börjar redan i 20-års åldern, men det fanns inte någon säker förklaring till varför de bildades. I kärlförtätningarna fanns det kolesterol och läkemedelsindustrin erbjöd snabbt olika kolesterolsänkande läkemedel. Enligt mig finns det lågt intresse inom skolmedicinen att ta reda på grundorsaken till att förtätningarna bildas. Skolmedicinen rekommenderar att den förebyggande behandlingen med dessa läkemedel ska intas varje dag i kolesterolsänkande syfte. För de personer som gör det, förlängs livet några dagar för män och inte alls för kvinnor enligt tillgänglig fakta.

Blev själv ordinerad dessa kolesterolsänkande läkemedel och fick samma biverkningar som mina patienter. Efter testning av mina egna nivåer av 11 olika lipidmolekyler som finns i cellernas väggar, ersatte jag, på eget bevåg, dessa läkemedel med intag av fleromättat fett(lipider). Det krävs rätt kvalitet och rätt mängd varje dag. När jag efter 4 månader på nytt testade nivåerna kunde jag i mitt fall konstatera att kolesterolnivån normaliserats till den nivå som sjukvården rekommenderar.

Mina självstudier kring orsaker till ohälsa, har gett mig förståelsen att naturens miljoner år av genetisk utveckling är väl beprövad och jag tror att de senaste 60 årens ökande intag av processade mat utan det näringsinnehåll råvarorna hade vid självhushållning, bidrar till mycket ohälsa! Prioritera ett mordernt sätt, att på gräsrotsnivå, hitta tillbaks till ett mer naturligt intag av förlorade byggstenar och efter 6 månader utvärdera om några hälsofördelar uppnåtts. Välkommen att göra det genom att delta i Hälsolotsens pionjärprojekt.

Obs! Rådgör alltid med din behandlande läkare om du vill avsluta någon medicinering!

Viktigt att veta:

  • Hemsidan handlar inte om skolmedicin och läkemedel utan om alternativa och kompleterande sätt att motverka ohälsa.
  • Den som väljer ett alternativ till skolmedicinen har ett eget ansvar för sitt val.
  • Du ansvarar själv för vilka råd och tips du väljer att lyssna på samt avgör själv om och när du vill söka läkare inom skolmedicinen.
  • Har du en allvarlig sjukdom rekommenderar vi dig att söka läkare, innan du själv väljer alternativ för att balansera dina besvär.
%d bloggare gillar detta: