Hem

Välkommen!

Välkommen till Hälsolotsen, ett pionjärprojekt inom testbaserad egenhälsa!

Hälsoprojektet strävar till att du själv på ett enkelt sätt, oavsett ålder och förkunskaper, med test och evidensbaserad grund ska kunna påverka de underliggande orsakerna till ohälsa.

Vi tror att minst 85 % av de livsstilsrelaterade besvär som den skandinaviska och internationella vården idag lindrar med livslång behandling, faktiskt kan förebyggas av dig själv, så att besvär inte uppkommer.

  • Sjukvården är vid varje besök till läkare (sköterska) inriktad på att ställa en diagnos. Utifrån diagnos förskrivs oftast symtomlindrande läkemedel med tillhörande sidoeffekter.

Genom att dagligen ge cellerna, från livets början och genom resten av livet, möjlighet att normalisera sina funktioner i organen, kan de underliggande orsakerna till försämrad hälsa motverkas.

I vårt pionjärprojekt på gräsrotsnivå ges deltagarna möjlighet att själva utvärdera vilka hälsoeffekter som uppnås. Du följer dina förändring under ett halvår. Detta kommer att ske utifrån två tester och självskattningsformulär som du fyller i vid tre tillfällen under det halvår som projektet pågår. Möjlighet till individuell uppföljning med utvärdering sker i slutet av projektperioden och efter det avgör du själv om du vill fortsätta utifrån dina noterade hälsoeffekter.

Under fliken Hälsoprojektet kan du läsa mer om hur du blir deltagare. Läs också mer om vår vision, bakgrund och hur du kontaktar oss för att komma igång direkt alternativt att du vill ha mer information.

%d bloggare gillar detta: