Bli deltagare

När du bestämt dig för att bli deltagare skickar vi vårt projekt-kit till dig innehållande ett självskattningformulär som du själv fyller i vid tre tillfällen under projektperioden, samt instruktioner för två test, så du själv kan testa dig hemma vid köksbordet. Första testet tas direkt i början av projektet. Med detta som underlag kommer vi att kunna följa dina hälsoeffekters förändring under det halvår som projektet pågår. Efter 120 dagar får du ett andra test skickat till dig för jämförelse, ”före och efter”. Utifrån resultatet på detta andra test gör vi en individuell genomgång/ uppföljning samt en utvärdering av projektet.

  • En hälsorörelse är inte en persons verk utan en aktivitet på gräsrotsnivå. Då vi som driver Hälsolotsen inte själva har möjlighet att informera alla intresserade önskar vi att några självständiga hälsoguider vill vara med och informera. Den som vill påverka sin egen hälsa, men även hjälpa andra att delta i en hälsorörelse för egenhälsa är välkomna att vara med i vårt team. Inga förkunskaper behövs för att bli deltagare eller hälsoprojektguide! Koncept-mall erhålles från oss.

Uppstartserbjudande:
Utöver det speciellt framtagna projekt-kitet och utvärdering i slutet av projektet, erbjuds de 10 första inskrivna projektdeltagarna en kostnadsfri 20-30 minuters hälsoguidning varje månad under projektets gång med mig, Reimert Riemertzon som driver Hälsolotsen. (Max ett telefon-/videosamtal per registrerad månad under projektperioden.)

  • Hälso-guider erbjuds motsvarande hälsosamtal samt provisionsbaserad ersättning.

Vid intresse för att delta i Hälsoprojektet, klicka här eller fyll i ”Kontakta oss” så återkopplar vi till dig.

%d bloggare gillar detta: