Hälsoprojektet

Hälsoprojektet bygger till största delen på att förbättra tarmhälsan. Människokroppens inbyggda förmåga att reparera och underhålla alla cellers funktion är god, men då måste vi med vår ”mat” leverera byggmaterial med hög kvalitet och av rätt sort och av rätt mängd till alla celler, varje dag livet ut. Tecken på ohälsa härrör till stor del på vilka bakterier som finns i mag-tarmkanalen och om tarmcellerna är friska så ”tarmluddet” optimalt kan överföra dessa byggstenar, genom tarmväggen till blodbanan.

Blivande föräldrar bör informerar sig om att fostret behöver dessa essentiella byggstenar från mammans kostintag under perioden då hjärnan och övriga organ bildas och när barnet sedan växer i mammans mage.

Ohälsa beror oftast på för lite eller låg kvalité på de molekyler/ byggstenar som behövs vid nybyggnad och reparation av alla organs celler.

– Essentiella* molekyler/byggstenar får vi uteslutande i oss genom det vi eller mamman äter jämfört inte äter! Nivåerna kan oftast mätas i blodet.

Hälsoeffekterna av att dagligen leverera de viktigaste av dessa essentiella högkvalitativa byggstenar till magtarmkanalen och vidare ut i blodbanan för upprätthållande av organcellernas normala funktion, kommer vi att följa med två blodtester** samt självskattningsformulär vid tre tillfällen under projektperioden som är ett halvår.

Efter utvärderingen avgör du själv om du vill fortsätta.

*livsnödvändiga ** stick i fingret

_____________________________________________________________________

Vår Vision

Att ge dig själv och andra möjlighet att på ett enkelt sätt, oavsett ålder och förkunskaper, med test och evidensbaserad grund, påverka de underliggande orsakerna till ohälsa.

Att skapa en hälsorörelse jorden runt där vi på gräsrotsnivå hjälper varandra till bättre hälsa, samtidigt som den offentliga vården avlastas.

Inga förkunskaper krävs för att bli deltagare eller hälsoprojektguide ! 

Klicka här för att läsa mer om att bli deltagare/guide. Du hittar samma information under fliken ‘’Bli deltagare’’.

%d bloggare gillar detta: